EBW tunneälymalli työelämään

EBW tunneälymalli on kehitetty työelämää varten ja se fokusoituu tunteisiin ja taustalla oleviin käyttäytymismalleihin, jotka ennakoivat ammatillista käyttäytymistä.

Se on käytännöllinen, työhön perustuva tunneälymalli (työelämän tunneäly, työelämän EQ), joka auttaa yksilöitä ja tiimejä ymmärtämään miksi ihmiset käyttäytyvät kuten he käyttäytyvät ja miten maksimoida heidän työhön sitoutumisensa ja tuloksellisuutensa.

Mallin ytimessä on itsetuntemus sekä tietoisuus muista; mitä nämä selittävät ihmisten kyvyn hallita tunteitaan ja käyttäytymistään sekä mikä vaikutus näillä on heidän potentiaaliinsa ja tuloksellisuuteensa.

EBW työelämän tunneälymallin käytännönläheinen, suoraviivainen lähestymistapa tekee siitä ihanteellisen työkalun johtajille ja tiimille saada nopeasti ymmärrys siitä, kuinka tunteet ja käyttäytyminen vaikuttaa sekä heidän että muiden menestykseen. EBW tunneälymallin sitouttava ja liike-elämälle tuttu kieli varmistavat sen ymmärrettävyyden eri aloilla ja erilaisissa kulttuureissa.

EBW malliin kuuluu kahdeksan pää osa-aluetta, jotka fokusoituvat työelämän tunneälyyn ja ennakoivat menestystä. Alla on niiden tiivistelmät:

Päätöksentekokyky

Valmius tehdä päätöksiä, kontrollin tarve sekä päätöksen tekoon liittyvän vastuun ottamisen helppous.


Motivaatio

Energisyyden, intohimon, aikaansaamisen ja innostuksen taso suhteessa työhön, optimistinen ja mahdollisuuksia näkevä, tarve saavuttaa sekä saada haastavia tehtäviä.


Vaikuttaminen

Halu vaikuttaa muihin ja saada heidät toimimaan, tarve tulla kuulluksi ja vaikuttaa.


Mukautuvuus

Työpaikalla olevista vaihteluista nauttiminen, vaihtelua kaipaava. Kyky pitää mieli avoinna ja joustavana erilaisille ja luoville ratkaisuille.


Empaattisuus

Kyky huomata, olla herkkänä ja huomioida muiden tunteita, tarpeita ja näkökulmia. Tarve ymmärtää, auttaa ja työskennellä muiden kanssa.


Tunnollisuus (alaosiot Rakenteet ja Säännöt)

Tarve suunnitelmallisuuteen ja rakenteisiin sekä olla vastuullinen ja pysyä aikatauluissa; sääntöjen noudattamisen ja niihin sopeutumisen sietämisen taso.

 

Stressin sieto (alaosiot Sitkeys ja Tunteiden hallinta)

Kyky rentoutua ja käsitellä työhön liittyviä päivittäisiä paineita. Valmius tunteiden osoittamiseen ja hallintaan, esim. pystyy hallitsemaan / piilottamaan tunnekuohun ärsytettäessä.


Itsetuntemus

Itsetuntemuksen asteikko kuvaa sitä, kuinka hyvin oma arviosi sinusta osuu yhteen sen kanssa, miten muut arvioisivat sinua EBW asteikolla.

 
 
 
 
 
HUOM: EBW psykometriseen arviointijärjestelmään kuuluu myös vaikutelman hallinta työkalu (Impression Management Tool, IMT), joka antaa syvällisempää tietoa siitä tekijöistä joita henkilö ei halua paljastaa itselleen tai muille.