Hyödyt psykologeille

Psykologina, mitä voin odottaa EBW tunneälyohjelmalta?

Mahdollisuutta…

 • Kehittää tietämystäni erilaisista tunneälymalleista, jolloin voit tarjota asiantuntijan tietoa
 • Ymmärrystä siitä, miten tunteet ja käyttäytyminen työssä vaikuttavat tuloksellisuuteen, mahdollistaen sinulle sellaisten käytänteiden kehittämisen, jotka maksimoivat työssä menestymisen
 • Käyttää EBW tunneälyjärjestelmää, jolloin voit arvioida, verrata ja kehittää menestyviä johtajia ja tiimejä
 • Käyttää laadukasta, akkreditoiduille ilmaista, EBW verkkokirjastoa, josta löydät artikkeleita (ns. "white paper"), käytännön tukimateriaaleja sekä ryhmätyöohjelmia.

Kehittyä…

 • Lisensioiduksi EBW psykometrisen järjestelmän asiantuntijaksi
 • Ammattitaitoiseksi omalle brändillesi räätälöidyn EBW psykometrisen työkalukokonaisuuden käyttäjäksi; liitä oman organisaatiosi logo ja tiedot EBW järjestelmään ja EBW raportteihin saadaksesi parhaat tulokset sinulle, asiakkaillesi ja organisaatiollesi. 

Nauti EBW eduista.....

 • Mahdollistaa sinulle niiden tunnevaikuttimien ja käyttäytymisen (työelämän tunneäly) ymmärtämisen, jotka muodostavat perustan yksilön tai tiimin ammatilliseen tuloksellisuuteen. 
 • EBW'llä on erilaisia verrokkiryhmiä (johtajat, päälliköt jne) jotka on validoitu globaalisti ja monikulttuurisesti, jolloin voit luottaa niiden kykyyn ennakoida eri työrooleissa menestymistä.
 • EBW tunneälyraportit ovat poikkeuksellisen työelämälähtöisiä jolloin käyttö on helppoa ja liittäminen liiketoiminnan ja työn tavoitteisiin on helppoa.
 • Se on kehitetty käytettäväksi itsenäisesti tai muiden psykometristen persoonallisuusmittareiden (esim. 16PF, MBTI jne) kanssa jotta saat vahvan puitteen yksilön menestymisen arvioimiseen ja kehittämiseen.
 • Suunniteltu erityisesti kehittämään työelämän tuloksellisuutta, antamaan sinulle ja asiakkaillesi kilpailuetua painottumalla organisaation tavoitteiden saavuttamiseen liittyviin tekijöihin.
 • EBW tekee merkittävästi helpommaksi eri osapuolten ja asiakkaiden sitouttamisen tarkalla, suoraviivaisella ja käytännöllisellä työelämän lähestymistavalla.

Liiketoimintasi kehittämisen EBW järjestelmän käytöllä....

 • Erottaudut kilpailijoista
 • Tarjoat innovatiivisia ratkaisuja jatkuvasti
 • Löydät nopeasti ongelma-alueet
 • Sinulla on pääsy monikieliseen palveluntuotantoon (mm. kiina, arabia, korea)
 • Voit tarjota EBW tunneälyjärjestelmän menetelmiä lisäpalveluna tai organisaation sisäisenä palveluna
 • Saat palvelusi vaikuttavuuden "viimeisellä rivillä" näkyvämmäksi
 • Voit tuottaa erilaisia EBW tunneäly palveluja (EBW rekrytointi, EBW johtajuuspotentiaali, EBW tiiminkehittäminen, EBW ryhmätyöt jne.)

Ohjelmaan ilmoittautuminen

Varaa paikkasi heti, niin voit aloittaa akkreditointiprosessin saman tien suorittamalla verkko-oppimismodulit psykometriikasta ja tunneälystä.

Varaa tästä paikkasi EBW ohjelmaan