Rekrytoijan tarpeet ja hyödyt

Rekrytoinnin asiantuntijana, mitä hyötyjä minä saan käyttäessäni EBW tunneälyjärjestelmää?

 • EBW systeemi auttaa sinua valitsemaan ne hakijat, joilla on sellainen työelämän tunneäly, joka mahdollistaa onnistumisen ja menestymisen koeajasta lähtien ja jotka pysyvät organisaatiossanne pidemmän aikaa.
 • EBW on nopea ja tarkka psykometrinen testausjärjestelmä, jolla rekrytoinnin yksikkökustannuksia saadaan merkittävästi alhaisemmaksi säilyttäen (tai jopa parantaen) laatua.
 • Erityisesti se mahdollistaa todellisten tunnevoimien ja käytöksen esille saamisen (työelämän tunneäly), joita voidaan tarkasti arvioida haastattelun avulla (esim. vaikutuksen säätäminen, henkinen sitkeys, motivaatio menestymiseen, päätöksenteko jne).
 • Vaikutelman säätämis - työkalu (IMT) paljastaa mitä hakija toivoo voivansa pitää omana tietonaan. Onko heillä pyrkimyksenä antaa poikkeavan positiivinen mielikuva jne.
 • Se mahdollistaa tarkan vertailun tekemisen hakijoiden välillä vertaamalla kunkin tuloksia vastaavaa työtä tekeviin (vastavalmistuneet, päälliköt, johtajat).
 • Säästät rajallista ja kallista valmistautumistaikaa sekä saat haastattelut toteutettua paljon kohdennetummin. Jokainen EBW rekrytointiraportti sisältää tarkat tarkentavat kysymykset sekä ohjauksen askel askeleelta toteutuksen haastattelulle. Raportti tuottaa myös yksityiskohtaisen kuvauksen niistä avain piirteistä joihin kunkin hakijan kohdalla on syytä kiinnittää huomioita lisättynä hakijan antamien vastausten olennaisten tekijöiden arviointiohjeella. 

Voidaksesi käyttää EBW systeemiä organisaation toiminnan kehittämisessä....

 • Varmista että palvelusi erottuu kilpailijoista.
 • Esittele innovatiivisia rekrytointi ulkoistamispalveluja (RUP) säännönmukaisesti.
 • Järjestelmän joustavuus varmistaa, että se toimii kaikissa asiakkaasi rekrytointitarpeissa.
 • Hyödynnä mahdollisuutta monikieliseen rekrytoitavien testaamiseen (mukaan lukien Kiina, Arabia ja Korea)
 • Hyödynnä EBW Psykometristä testaussysteemiä ylimmän johdon sisäisissä ja ulkoisissa rekrytoinneissa asiantuntijan tuottamana lisäpalveluna.
 • Tee palvelusi tulokset läpinäkyviksi aina tulosriviä myöten.
 • Tuota lisäpalveluja EBW työkaluilla nykyisille ja uusille asiakkaillesi (uuteen tehtävään / asemaan siirtyminen, johtajuuden kehittäminen, ylimmän johdon valmennus / coach palvelut, EBW tiimikehitysohjelmat jne).